About Time2Tack foundation (ENG)

As humanity, we are facing some major challenges. The climate is changing rapidly because of our own actions. We are polluting our oceans, the lungs of the world, with plastic and overfishing them. The United Nations defined 17 sustainability goals (STG’s) and is calling for action. We also believe that this is a problem that needs to be addressed on a global scale. However, any small-scaleinitiative pays off. That’s why our campaign is focused on action. With the Time2Tack Foundation, we offer a platform where people and ideas are brought together to accelerate sustainable transitions. Creating awareness is important here. We focus on the younger generation so that they are better informed and therefore better able to solve sustainability issues. By developing and offering educational programs we empower and engage the younger generations.

Reward Policy
The board of the Time2Tack foundation does not receive any remuneration other than compensation for expenses incurred and not excessive attendance fees (Article 1a(1)(e) of the UR 1994 AWR). More information can be found in our policy plan Foundation Time2tack 2022-2025

About Stichting Time2tack (NL)

Als mensheid staan we voor een paar grote uitdagingen. Het klimaat verandert mede door ons eigen toedoen. Onze oceanen, de longen van de wereld, vervuilen we nog steeds met plastic en we overbevissen ze. De United Nations hebben 17 duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en roepen op tot actie. Wij geloven, net als de United Nations, dat dit een probleem is dat op wereldschaal geadresseerd moet worden, maar we geloven ook dat iedere kleinschalig initiatief loont. Daarom is onze campagne gericht op actie. Met Stichting Time2Tack bieden wij een platform waarop mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht om duurzame transities te helpen versnellen. Belangrijk daarbij is het aspect ‘bewustwording’. Wij richten ons specifiek op de jongere generatie zodat zij beter geïnformeerd worden en daarmee beter in staat zullen zijn om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Dit doen wij door educatieve programma’s te ontwikkelen en aan te bieden.

Beloningsbeleid
Het bestuur van stichting Time2Tack ontvang t geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Meer informatie over onze visie, missie, doelstellingen en de realisatie ervan staan in het beleidsplan Stichting Time2Tack 2022 – 2025

SOS. Need help?

Do you have any questions or do you want to support Time2Tack in another way? Please feel free to contact us at: